6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MİSAFİR VE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’de kurulu YAVUZYİĞİT GLOBAL TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca siz müşterilerimize ve ziyaretçilerimize ilişkin kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi
İletişim Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Finansal Veri: Banka hesap bilgileri vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Alerjen durum bilgisi, sağlık bilgisi, ilaç kullanım bilgisi,
Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları, v.b.
Diğer: Oda numarası, Araç plakası, sigara kullanım bilgisi, giriş, çıkış saatleri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
Satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
Ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
Ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
Ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz, hizmetlerimize yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.
Özel nitelikli kişisel verileriniz, hizmet sunulacak kişinin kimlik doğrulamasının yapılabilmesi ve SPA masaj hizmeti ile cilt bakım hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.
Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre güvenlik kamera kayıtları için ziyaretin bittiği günden itibaren 1 yıl, diğer veriler yönünden konaklama veya ziyaretin bitiminden itibaren 10 yıl boyunca tarafımızca saklanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI
İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir. İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. Sözleşmenin ifası amacıyla, servis/transfer hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlar, tur operatörleri ve acenteler ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır.
ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI
Şirkete ait tarafınıza ait yukarıda işlendiği belirtilen kişisel verileriniz, ölçülülük ilkesini aşmamak kaydıyla diğer işlenebilecek kişisel veriler, şirketimizin faaliyeti çerçevesinde sözleşmenin ifası gereği ve verilerin güvenliği saklanması, yedeklenmesi ve depolanması amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği şartları sağlamak kaydıyla yurtdışından 3.kişilere aktarılarak paylaşılabilmektedir.
KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz.
Ayrıca;
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak şirketin ÇENGER MAH. ÇENGER MÜCAVİR KÜME EVLERİ CASA FORA BEACH RESORT NO: 178 MANAVGAT / ANTALYA adresindeki insan kaynakları departmanına kimlik belgelerinizi ve iletişim adresinizi de belli eden belgelerle birlikte ıslak imzalı olarak verebilir veya info@casaforahotel.com adresinden e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Şirket, talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla, bilgilerinize sunarız.
YAVUZYİĞİT GLOBAL TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıdaki aydınlatma metnini okudum, kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerimin metinde belirtilen örneklerle sınır olmadan, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, saklanmasını, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

AD – SOYAD
İMZA

Scan the code